Ny handlingsplan för tillgänglighet

”Tänk till, gör rätt”, är namnet på den nya handlingsplan för tillgänglighetsfrågor i Umeå kommun som enhälligt antagits av kommunfullmäktige. Planen är ett verktyg för att nå målet om vara Sveriges tillgängligaste kommun 2020.

I den nya planen redogörs för de lagar och konventioner som kommunen ska följa inom området. Planen redovisar också de rekommendationer som utges på nationell nivå. ”Tänk till, gör rätt” ska fungera som kunskapshöjande inom området och resultera i handlingsplaner hos kommunens olika verksamheter.

Målet om att vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020 ska uppnås genom att tillgänglighetsfrågorna beaktas i Umeås strategiska plan, bättre kompetens i fysiska tillgänglighetsfrågor samt ett gemensamt samarbete med organisationer inom funktionshinderrörelsen.

Eva Andersson (S), ordförande i socialnämnden, ser planen som ett viktigt instrument:
– Vi har länge varit duktiga i tillgänglighetsfrågor, och med den här uppdaterade planen finns det mycket som talar för att vi når målet för 2020.

Peder Westerberg (FP) menar att det är en rättighet att få delta i samhället på lika villkor:
– Viktigt att tänka på är att minst 1,8 miljoner människor i Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning. Så när vi diskuterar tillgänglighetsfrågor, är det ingen liten grupp det handlar om.

Annonser: