Ny typ av taltidning

Norrköpings Tidningar och Upsala Nya Tidning har inlett ett test med en ny typ av taltidning. En tidning som i framtiden kommer att ersätta den nuvarande radiotaltidningen. Ett antal prenumeranter får läsa sin taltidning på nytt sätt i tre månader. De testar även en ny tidningsmottagare som ger läsarna möjlighet att ta del av hela innehållet i tidningen – istället för det urval på 90 minuter som tidningen har idag. Ingen dator behövs för att läsa den nya tidningen.

Regeringen har gett Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen i uppdrag att utveckla den statligt finansierade taltidningsverksamheten. Den nya taltidningen kommer i större utsträckning att motsvara papperstidningens kvalitet, innehåll och tillgänglighet.

För att tidningen ska hinna produceras och levereras samma morgon läses den upp med talsyntes. I framtiden kommer taltidningen att erbjudas på fler sätt men inledningsvis testas en modell där läsaren får en spelare som kan ta emot tidningen via internet. Läsaren behöver själv inte ha tillgång till dator eller internet för att kunna delta i försöket.

Annonser: