Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en persons språkliga förmåga. Det nybildade svenska afasiforskningsnätverket får 100 000 kronor i bidrag av Afasifonden för att ta fram ett afasitest som alla ska använda. Bakom fonden står Afasiförbundet.

- Vi delar ut det största belopp någonsin sedan fonden inrättades. Styrelsen har bedömt att det är viktigt att kunna jämföra afasipatienter nationellt och med detta initiativ skapas förutsättningar för detta. Det kommer att gagna både afasipatienter och den framtida forskningen om afasi, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Nätverket kommer i sitt arbete att utgå ifrån testet CAT - Comprehensive Aphasia Test som är relativt nyframtaget och ska används i en rad olika länder och översätta den till svenska förhållanden.

- Det krävs mycket arbete för att göra översättningen. Det mesta går inte att översätta direkt utan kräver en anpassning efter svenska förhållanden, berättar Monica Blom Johansson, Logoped och Medicine doktor vid Uppsala universitet och den som kommer att leda arbetet.

Genom att en mängd länder kommer att använda samma afasitest blir det även möjligt i framtiden att få fram jämförbar statistik kring afasi på internationell nivå.

- Det här är ett projekt som har svårt att få forskningsmedel från andra håll och därför känns det extra viktigt att Afasiförbundet stödjer arbetet, säger Lars Berge-Kleber.

Översättningen kommer att handla om ett brett samarbete mellan Uppsala universitet och forskare vid Göteborgs universitet,  Sahlgrenska Akademin i Göteborg samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Forskningsnätverket som översätter CAT-testet består av Monica Blom Johansson (Uppsala Universitet), Elisabeth Ahlsén (Göteborgs universitet), Ingrid Behrns (Sahlgrenska Akademin), Francesca Longoni (Sahlgrenska Akademin), Per Östberg (Karolinska Institutet), Charlotta Saldert (Sahlgrenska Akademin) samt Ingrid Sör (Uppsala universitet).

Fakta: testet afasitestet CAT - Comprehensive Aphasia Test

Testet består av tre olika delar:

  1. en kognitiv screening (för att underlätta tolkning av resultaten)
  2. en språklig bedömning (baserat på språkliga teorier inom kognitiv neuropsykologi)
  3. ett frågeformulär där man frågar efter hur personen med afasi upplever att afasin påverkar dennes vardag och välbefinnande.
Annonser: