Nytt parti vill öka det politiska intresset för funktionsnedsättningar

Göteborgspolitiken har fått ett nytt parti. Normaldemokraterna. Ett parti vars mål är att göra funktionsvariationer till en prioriterad valfråga. I partiets manifest skriver Normaldemokraterna att man vill verka för att accelerera processer som leder till att Göteborg blir en stad som inkluderar alla.

- Göteborg har många utmaningar kvar att lösa på funktionshinderområdet, men få konkreta förslag till lösningar från de etablerade partierna. Vår ambition är helt enkelt att bli en närvaro som hela tiden påminner dem om att inkludera den aspekten i sina förslag, säger Anders Westgerd, partiordförande för Normaldemokraterna.

Anders Westgerd, till vardags verksamhetsledare för GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living, menar att det egentligen är pinsamt att Normaldemokraterna skall behöva finnas. Med så många som 1,8 miljoner svenskar som idag kan räknas in i gruppen funktionsnedatta, borde frågan vara högprioriterad för de etablerade partierna.

- Som funktionsnedsatt eller anhörig kan man bli tokig på hur låg prioritering dessa frågor får. Varför är villkoren för oss som lever med en funktionsnedsättningar inte intressantare för våra politiker, vi pratar ändå om lite drygt var femte väljare, mullrar Westgerd. Det är tydligt hur mycket partiernas brist på politik för området irriterar honom.

I sitt manifest fastslår Normaldemokraterna att frågor som rör funktionshinder i grunden handlar om mänskliga rättigheter och därför rör alla. Frågorna bör därför lyftas och få tvärpolitisk betydelse i den politiska debatten även efter valdagen. Göteborg kan bli den kommun som tar initiativ och visar vägen, menar Normaldemokraterna.

Partiet listar tre tydliga rättighetsfrågor i sitt valprogram där man anser att Göteborg måste rycka upp sig. Tillgänglighet, rätten till assistans och rätten till ett fördomsfritt bemötande.
Till slut namnet. Varför Normaldemokraterna?!

- Individuella olikheter är det enda vi alla har gemensamt. Funktionsvariationer är bara ytterligare en skillnad. Alltså är det inte mer än rimligt att de omfattas av den norm som ligger till grund när vi bygger våra samhällen, fastslår Anders Westgerd.

Annonser: