Ombud för funktionsnedsatta i Helsingsborgs stad

Helsingborgs stad har inrättat ett särskilt ombud för att hjälpa och vägleda personer med funktionsnedsättning. Tina Carlström kommer närmast från en tjänst som LSS-handläggare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Den nya tjänsten innebär att bistå med råd, stöd och vägledning i frågor som rör livssituationen för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

– Det känns som ett stort förtroende att ha fått tjänsten. Nu har jag fullt upp med att bekanta mig med nya arbetsplatsen och identifiera nätverk. På sikt vill jag bli en naturlig samtalspart och rådgivare till människor med särskilda behov, förmedla kontakter och göra annat som underlättar tillvaron., säger Tina Carlström.

Tina Carlström kommer att arbeta nära äldreombudet, en särskild servicetjänst till människor över 65 år, som funnits i Helsingborg sedan 2008.

– Äldreombudet har förstås mycket kunskap och erfarenhet som jag hoppas kunna dra nytta av. Ett nära samarbete oss emellan kommer ju att berika vår samlade kunskap och förhoppningsvis leda till bättre service för alla dem vi vill hjälpa, säger Tina.

Helsingborgare som vill komma i kontakt med Tina Carlström kan göra på olika sätt, både via telefon och personliga möten på kontoret i Rådhuset.

Annonser: