Onödigt undantag gör vindsbostäder otillgängliga för studenter

Fler bostäder – men vissa av dem otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan bli resultatet efter Boverkets översyn av byggreglerna för studentbostäder och smålägenheter.

Boverket har nyligen redovisat sitt uppdrag att se över alla de regler som påverkar byggandet av studentbostäder och andra lägenheter med en boarea på maximalt 35 kvadratmeter. I rapporten fastslås att tillgänglighetskravet ska vara kvar vid all nybyggnation. Däremot undantas ombyggnation av vindar till studentbostäder genom att kravet på hiss tas bort.

- Det är ett onödigt undantag från kravet på tillgänglighet som innebär att rullstolsburna personer inte får tillgång till den formen av bostad och inte heller kan hälsa på kompisar som bor där, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Annonser: