Projektet Begripsam ger röst åt personer med kognitiva och språkliga svårigheter

Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning – FUB har fått pengar från Arvsfonden för att driva Begripsam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet. Projektet ska pågå i tre år och ge en röst åt personer med funktionsnedsättningar. Andra delar finansieras av Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen.

Ett 20-tal personer med dyslexi, adhd, autism, Aspergers syndrom och utvecklingsstörning får under projekttiden utbilda sig för att bli specialister på att företräda sig själva och andra med liknande svårigheter.

– Vi samarbetar med Runö folkhögskola och förhoppningen är att vi under dessa tre år ska finna formerna för en folkhögskolelinje där personer med egna nedsättningar kan få lära sig mer om sig själva och andra, så att de med sina erfarenheter kan företräda målgrupperna, säger Torbjörn Lundgren, initiativtagare och en av projektledarna.

Ett annat syfte är att man, i samarbete med forskare och personer som i sitt yrke arbetar med frågorna, ska lyfta in begriplighetsaspekter i svenska och internationella standarder. Av den anledningen får deltagarna också lära sig om utveckling av tjänster, produkter och standardisering.

– Det är naturligt eftersom trenden är att våra behov ska tillgodoses av standardprodukter, vilket är bra. Men då måste vi också kunna påverka hur produkter och tjänster utformas, säger Kerstin Ivarson Ahlstrand, den andra projektledaren.

En ovanlig fördel med projektet är att deltagarna får viss ersättning för tiden de lägger ner. Det ger stadga åt projektet då deltagarna får större möjlighet att prestera vad som förväntas, nämligen att de utifrån sina egna erfarenheter tänker till hur deras hinder ska kunna överbryggas.

Annonser: