Rädda pollenprognoserna!

Hela systemet för pollenprognoser i Sverige är på väg att falla ihop. Det finns ingen enhetlig eller nationell finansiering av prognosverksamheten menar Astma- och Allergiförbundet.

Landstinget i Västerbotten har beslutat att inte finansiera pollenmätstationen i Umeå 2012 och det gör att Stockholm blir därför den nordligaste mätstationen i Sverige!

Astma- och Allergiförbundet har i många sett att pollenprognoserna till allmänheten hänger på en mycket skör tråd finansiellt.

Barn- och Äldreminister Maria Larsson tillsatte 2010 en utredning med sikte att skapa en långsiktighet för prognosverksamheten. Astma- och Allergiförbundet och landets pollenallergiker gladde sig åt beslutet. Nu skulle inte pollenmätstationer stå inför nedläggningshot inför varje pollensäsong.

Astma- och Allergiförbundet ber nu om hjälp med påverkansarbetet så att det fattas ett nytt beslut om en långsiktig hållbar verksamhet med pollenprognoserna som säkras för framtiden.

Annonser: