Radiotidningar via FM-nätet upphör

Efter ett tidigare beslut av regeringen påbörjas avvecklingen av distributionen av inlästa radiotidningar via Teracoms FM-nät i slutet av september.

Teracom distribuerar idag cirka 70 radiotidningar från hela landet via det rikstäckande sändarnätet för FM-radio. Företaget har distribuerat taltidningar sedan mitten av 80-talet och de är ett oumbärligt hjälpmedel för personer med olika typer av läshinder. Tidningen är en runt 90 minuter lång återspegling av innehållet i den tryckta tidningen.

Avvecklingen inleds i slutet av september och kommer att ske etappvis. Senast i oktober 2014 ska avvecklingen vara fullt genomförd.

– Teracom vill tacka våra samarbetspartners för alla dessa år som Radiotidningstjänsten varit en uppskattad del av vardagen hos tusentals synskadade. Ett särskilt tack riktas till Synskadades Riksförbund som aktivt hjälpte oss att utveckla tjänsten, säger Per Gunnarsson Borgå, produktchef Radio på Teracom.

Fakta om Radiotidningar:

Tjänsten Radiotidningar finansieras av staten via Myndigheten för Tillgängliga Medier som ger ekonomiskt stöd till tidningar som erbjuder taltidning.

Radiotidningar utvecklades av Teracom i mitten av 1980-talet i syfte är att göra dagstidningar tillgängliga för personer med olika former av läshinder. Den har sedan dess levererat värde till tusentals synskadade och läshandikappade. Som mest har det funnits cirka 11 000 abonnenter och över 70 tidningar har distribuerats som en intalad tidning.

Regeringen beslutade 18 januari 2013 om en ny förordning inom taltidningsområdet. Ett nytt system för att framställa, distribuera och konsumera taltidningar ska införas. Den nya förordningen träder i kraft den 1 mars 2013. I det nya systemet anpassas taltidningen så att den kan distribueras via internet och tillgodogöras med talsyntes.

Tidplan för avveckling:

Myndigheten för Tillgängliga Medier har tagit fram en tidplan för avvecklingen som ska ske etappvis med start 29 september 2013. Den sista tidningen ska stängas ned 6 oktober 2014. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

 

Annonser: