Restaurang nekade man med rullstol äta lunch

En man och hans vän, som båda använder rullstol, skulle äta på en restaurang i Jönköping tillsammans med sina assistenter. Men restaurangchefen tyckte inte att de passade på restaurangen och gav dem inget bord. Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO och restaurangen träffat en förlikning på 25 000 kronor.

När de båda vännerna och deras assistenter kom in i restaurangen för att äta lunch möttes de av restaurangchefen. Han uttalade sig nedsättande om deras behov av hjälp och uppmanade dem att gå någon annanstans och äta.

Mannen anmälde restaurangen till DO. DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att restaurangchefen utsatt mannen för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. DO har varit beredd att stämma restaurangen i domstol, men har också erbjudit den att ingå en förlikning för att lösa tvisten.

DO och restaurangen har nu ingått en överenskommelse som ger mannen 25 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

Annonser: