Sämre villkor för personer med funktionsnedsättning

På område efter område har personer med funktionsnedsättning sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det visar en ny lägesrapport från myndigheten Handisam som omfattar arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Några nedslag i rapporten:

  • Ohälsan är nästan tio gånger så vanlig jämfört med övriga i landet.
  • Var tredje kan inte handla i butiker på grund av bristande tillgänglighet.
  • Nästan hälften har aldrig varit på något kulturevenemang.
  • Var fjärde person har svår ängslan, oro eller ångest.
  • Mer än hälften av alla svenskar med funktionsnedsättning saknar ett arbete.

För att få ett arbete krävs oftast utbildning. Men barn och ungdomar med funktionsnedsättning har det ofta tufft i skolan. I åldrarna 16 till 25 år är drygt var femte elev missnöjd med sin skolsituation. Sju av tio grundskolor och åtta av tio gymnasieskolor brister i sitt arbete med särskilt stöd. Dessutom är det tre gångar så vanligt att barn med funktionsnedsättning blir mobbade jämfört med andra barn.

Det sociala deltagandet i åldrarna 16 till 64 år är dubbelt så lågt jämfört med övrig befolkning. Var femte har ingen nära vän.

– Att kunna ta sig till jobbet, skolan, fritidsaktiviteter, vänner och familj är en förutsättning för att vardagen ska fungera och att man ska må bra, därför är det mycket alarmerande att personer med funktionsnedsättning reser mycket mindre än övriga på grund av brister i färdtjänst och kollektivtrafik, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Han framhåller också att det inom vissa områden sker en positiv utveckling. Några exempel: För många har utvecklingen av IT underlättat vardagen de senaste åren. Ett större antal tv-program görs tillgängliga för fler genom textning, syn- och teckentolkning. Det är också fler studenter med funktionsnedsättning som har kontakt med samordnare på högskolorna för att få stöd i att genomföra sin utbildning.

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken. Utkomstår: 2013. Word-format, öppnas i nytt fönster

Annonser: