Sex av tio kommuner missar krav om tillgänglighet på uteserveringar

Samtidigt som landets uteserveringar öppnar visar nya siffror att nära sex av tio granskade kommuner inte ställer krav på att uteserveringarna ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol. Det framgår av en färsk delrapport från Humanas Tillgänglighetsbarometer 2012.

– Även människor med funktionsnedsättning ska ha rätt att få njuta av en fika i solen. På många uteserveringar kan de inte det. Fler kommuner måste nu visa ledarskap och bör tillsammans med restaurangägarna se till att göra fler uteserveringar tillgängliga, säger Helena Pharmanson, kommunikationschef på Humana.

Humanas Tillgänglighetsbarometer bygger på en enkät, där 202 kommuners arbete med tillgänglighet granskats. Den delrapport som nu presenteras har undersökt kommunernas ordningsföreskrifter kring uteserveringar ur ett tillgänglighetsperspektiv. När en kommun ger en restaurang tillstånd att ha en uteservering kan de ställa krav på att den ska vara tillgänglig för personer som använder rullstol.

57 procent av de granskade kommunerna som har en uteservering anger att de lokala ordningsföreskrifterna kring uteserveringar inte innehåller krav på att dessa ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol. Endast 43 procent uppger att krav på tillgänglighet ställs i ordningsföreskrifterna. Resultaten är en marginell skillnad jämfört med förra året då 60 procent av kommunerna angav att de inte ställde krav, medan 40 procent gjorde det.

67 kommuner svarade att de ställer krav, 90 svarade att det inte gör det och 18 kommuner att de inte har några uteserveringar i kommunen. 175 kommuner svarade på frågan.

Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.

Annonser: