Skarp kritik mot utredningen av parkeringstillstånd

Transportstyrelsen lämnat in rapporten ”Uppdrag att se över bestämmelserna om särskilda undantag för rörelsehindrade i trafikförordningen (1998:1276) m m” till Näringsdepartementet. Med anledning av detta har åtta funktionshindersorganisationer gjort en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet.

I skrivelsen riktar de stark kritik mot Transportstyrelsen för att de under utredningsarbetet inte tagit kontakt eller involverat funktionshinder- och brukarrörelsen, trots att det diskuterades vid ett sammanträde hos regeringens delegation för funktionshinderfrågor. 

I skrivelsen förkastar funktionshindersrörelsen utredningen och tycker att saken ska utredas av en opartisk instans istället och som involverar funktionshinder- och brukarrörelsen.

Annonser: