Skellefteå kommun satsar på att bli bäst på tillgänglighet

Idag finns det 1,8 miljoner människor i Sverige som lever med någon form av funktionsnedsättning. Genom att öka kunskapen hos besöksnäringen om hur de kan få fler besökare med en tillgänglighetsanpassad turismverksamhet, vill Destination Skellefteå och Skellefteå kommun, göra det lättare att välja Skellefteå i framtiden – för alla.

– Vi vill att Skellefteå ska inkludera så många människor som möjligt, säger Jan Palm på Destination Skellefteå. För ju tillgängligare man är desto mer har man att tjäna.

Tillgänglighet är ett komplext begrepp. Huruvida något är tillgängligt eller inte definieras utifrån individens funktionsnedsättning. Därför är steg ett i en tillgänglighetsanpassning av besöksnäringen i Skellefteå att göra relevant information mer lättåtkomlig för de människor som behöver den.

Kommer man in på toaletten med en rullstol? Finns det hjälpmedel för synskadade?

– Att vara tillgänglig innebär att det ska vara enkelt för en person med en funktionsnedsättning att hitta vilka förutsättningar som gäller på anläggningen. Sedan är det upp till individen själv att bedöma om det fungerar för denne eller ej, säger Christina Nyberg, tillgänglighetsrådgivare på Skellefteå kommun. Det är alltså inte anläggningarna själva som avgör om verksamheten är tillgänglig eller inte, utan besökaren.

Skellefteå har redan tagit ett första steg i att bli bästa kommun på att marknadsföra tillgänglighet. Den 26:e september var nämligen Magnus Berglund tillgänglighetsambassadör från Scandic Hotels och Tommy Hagström från Funka Nu AB på plasts i Skellefteå för att inspirera Skellefteås besöksnäring till att öka sin omsättning genom att vara mer tillgänglig. Utan att det behöver kräva stora investeringar.

– Oberoende om det gäller familjen, kompisgänget eller konferensen kan en bra och väl presenterad tillgänglighet vara skillnaden mellan en lyckad affär och utebliven bokning, avslutar Jan.

Annonser: