Socialutskottet kräver besked om assistans

Socialutskottet anser att det brådskar med att få ordning på reglerna för bedömning av behovet av personlig assistans. Socialutskottet har därför tagit beslut om ett tillkännagivande där man kräver att regeringen skyndar sig med att återkomma med vad man tänker göra för att säkerställa att alla som har behov av personlig assistans får det.

Regeringen har tidigare gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, uppdrag att ta fram underlag för att bättre bedöma vilka orsaker används när Försäkringskassan tar beslut om assistansersättning. Det gäller både första gången man ska få assistans och vid omprövningar av gamla beslut.

Under riksdagsdebatten den 2 maj vittnade flera ledamöter om exempel på personer med stort behov av assistans som på tveksamma grunder fått den indragen av försäkringskassan. ISF ska redovisa första delen av utredningen senast i december 2012.

Annonser: