Stor uppslutning kring protest mot försämrad assistans

Lördagen den 5 maj samlades över 300 personer på Södermalmstorg vid Slussen i Stockholm för att manifestera mot nedskärningarna av den personliga assistansen.

Från scenen bjöds det under dagen på tal, sång och diktläsning och på plats fanns också den bur som stått uppställd vid Mynttorget sedan den 2 maj. I buren har under veckan assistansanvändare suttit i protest för att illustrera vad som händer när den personliga assistansen dras in. Hemmet blir då till ett fängelse, eller än värre blir konsekvensen för många assistansanvändare en återgång till att tvingas leva på institutioner.

Under veckan som gick har även LSS och funktionshinderfrågor debatterats i riksdagen. Aktionen har därför uppmanat alla partier att agera för en lagändring av LSS §9a. En lagändring krävs för att upprätthålla lagens ursprungliga intentioner, det vill säga att personlig assistans är en medborgarrättsreform för personer med funktionsnedsättning. Syftet med LSS är att uppnå full delaktighet, jämlika levnadsvillkor och att få leva som andra. Genom nedskärningarna har den betydelsen urholkats och en förtydligande lagändring krävs – annars kommer livet för personer i behov av personlig assistans fortsätta att slås i spillror.

Aktionen samlade många assistansanvändare men tankarna gick även till dem som på grund av just nedskärningar i assistansen inte kunde ta sig till Slussen för att sluta upp. För dessa har livet stannat upp och en lagändring därmed blivit en nödvändighet för att återfå rätten till ett självständigt liv.

Annonser: