Stort ekonomiskt lidande när myndigheters system krockar

– Krockar i myndigheternas system kan få förödande konsekvenser. På pappret en stor summa pengar men i praktiken inte en krona, dessutom återbetalningskrav. Så ser verkligheten ut för flera av våra uppdragsgivare, säger Elisabeth Färdig, personligt ombud för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

– Anette, en av våra klienter, blev dessutom återbetalningsskyldig för det bostadsbidrag hon fått. Detta i sin tur ledde till att hon fick söka kompletterande försörjningsstöd då hon inte hade några pengar kvar att leva för. Det här låter inte klokt men är faktiskt sant, säger Liza Ljunggren, personligt ombud på Bräcke Diakoni. 

Har man fått avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning (tidigare förtidspension) och därefter får rätt efter överklagan hos Förvaltningsrätten kan det leda till stora ekonomiska problem för den enskilde individen. Detta beror på kontantprincipen som Skatteverket följer. Kontantprincipen innebär att den retroaktiva ersättningen som man får efter beslut hos Förvaltningsrätten deklareras som inkomst innevarande år – istället för de år de var avsedda.

Att överklaga kan ibland ta flera år. Något som leder till att man tvingas söka både försörjningsstöd och bostadsbidrag. I samband med den retroaktiva utbetalningen återbetalas försörjningsstödet direkt till Socialtjänsten. Det blir därmed inte en krona kvar till personen ifråga. Kontantprincipen medför också att rätten till bostadsbidrag påverkas. Och i vissa fall kan man komma upp i så hög inkomst att man skall betala statlig skatt.

Personliga ombud, som arbetar för att människor med psykiska funktions-nedsättningar skall få den hjälp och stöd de behöver i samhället, har även i uppdrag att uppmärksamma svårigheter, hinder och brister i systemet.

– Det här är ett moment 22. En lagändring är nödvändig då de negativa konsekvenserna är orimliga. Vi vet inte om berörda instanser är medvetna om detta då effekten inte uppstår förrän det når nästa instans. Vi vill därför väcka frågan – och ha ett svar på om utredning pågår, avslutar Eva Svensson, enhetschef för personligt ombud på Bräcke Diakoni.

Annonser: