Svag lag mot bristande tillgänglighet

I början av mars presenterade regeringen äntligen ett lagförslag som ska klassa otillgänglighet som diskriminering. Lagförslaget välkomnas samtidigt som det får kritik för att inte vara tillräckligt kraftfullt.

- Tillgängligheten är så mycket mer är att komma in i en butik, restaurang eller en föreningslokal. Även om det är viktigt att man kommer fram med rullstol eller rullator i den fysiska miljön så är tillgängligheten till information, på webben, informationsskyltar och biljettautomater minst lika viktiga för många av oss med funktionsnedsättning, säger Stefan Pelc, webbredaktör.

Lagen ska göra det möjligt för en funktionshindrad att leva ett så självständigt liv som möjligt. Förbudet ska bli en del av diskrimineringslagen och ska gälla alla samhällsområden. Det finns dock vissa undantag.

Regeringen vill öka den enskildas möjligheter, samtidigt som de inte vill att företag ska gå i konkurs. Därför står det i lagförslaget att privatpersoner och företag med mindre än tio anställda ska vara undantagna från lagen. 

- Jag är glad att det äntligen finns ett lagförslag, men jag tycker det finns för många undantag. Det är fel att låta ekonomin styra över mänskliga rättigheter, för en person kan ju bli lika mycket diskriminerad av ett företag med fem anställda som av ett med 100, berättar Jakob Larsson, ordförande Unga Synskadade.”

Den så kallade torsdagsaktionen som sedan 2011 har demonstrerat för att få till det här lagförslaget byter namn till tisdagsaktionen. De hoppas nu på att kunna få till striktare regler då förslaget i nuläget inte omfattar merparten av alla restauranger och caféer.

Lagrådet går på handikapprörelsens linje i sitt uttalande om lagförslaget. De anser att det är fel att ett företag med dålig ekonomi ska slippa anpassa sin verksamhet och därmed beröva personer med funktionshinder rätten att leva ett självständigt liv.

Lagen ska träda i kraft 1 januari 2015 och det ska då vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att kräva ekonomisk ersättning om de känner sig diskriminerade.

Annonser: