Tillgängligheten på vänt i Stockholm

Sedan 2003 har personer med synnedsättning anmält 750 platser i Stockholm där det finns enkelt avhjälpta hinder som, om de åtgärdades, skulle underlätta betydligt för dem att ta sig fram. Hitintills har endast 200 hinder åtgärdats.

Orsaken är enligt Stockholms stad resursbrist. Nu lovar man dock att bättra sig, och säger att man ska avsätta mer tid åt problemet samt att hinder ska avhjälpas så fort som möjligt.

Källa: Mitt i Södermalm

Annonser: