Utvidgat samarbete inom handikappforskning

Högskolan i Jönköping blir ny samarbetspartner inom Institutet för Handikappvetenskap, IHV, tillsammans med Linköpings och Örebro universitet. Det är forskningsmiljön CHILD i Jönköping som nu går in i samarbetet. CHILD ska uttydas Children, Health, Intervention, Learning och Development. De forskar om positivt fungerande, delaktighet och hälsa hos barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, samt stöd för utveckling och lärande till barn i förskolan.

– Med det här breddade samarbetet befäster IHV sin starka ställning inom forskningsområdet funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Samarbetet lägger också grunden för två nya satsningar inom IHV. Dels planerar vi skapa ett barncentrum med inriktning mot barn med funktionsnedsättningar. Där har vi nu fått ihop de kompletterande kompetenser vi behöver, säger Jerker Rönnberg, föreståndare vid IHV och professor i psykologi vid Linköpings universitet.

Den andra satsningen handlar om ett planerat smärtcentrum.

Ett nytt femårsavtal för att driva IHV är nu undertecknat av rektorerna vid de tre lärosätena. Jerker Rönnberg får också fortsatt förordnande som föreståndare. IHV fortsätter att ha sitt säte vid Linköpings universitet.

Annonser: