Bristen på tillgänglighet i Turkiet kvarstår

Den 7 juli 2012 gick tidsfristen ut när den offentliga sektorn i Turkiet ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Nu kan funktionsnedsatta i Turkiet konstatera att tillgängligheten inte blivit bättre under de sju år som lagen verkat. Som mest har 10 % av tillgänglighetsbristerna blivit åtgärdade.

År 2005 röstade det turkiska parlamentet igenom lag 5378 som syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning i samhället. När lagen klubbades igenom så bestämdes att 2012 är sista året för den offentliga sektorn att åtgärda tillgängligheten.

– Lagen syftade till att göra all offentlig sektor, allt från domstolar till bussar, liksom varuhus och polisstationer tillgängliga för funktionsnedsatta, säger Ramazan Baş, ordförande för det turkiska ryggradskadeförbundet, Spinal Cord Paralytics Society of Turkey (TOFD).

Ramazan Baş understryker att det skett vissa förbättringar sedan lagen kom till men att det är långt till vad som krävs. Han tackar enskilda städer för att de säkrat tillgängligheten i sitt område och han hoppas på framtiden även om Turkiet befinner sig långt ifrån målet, att Turkiet ska vara ett enkelt land att leva i för personer med funktionsnedsättning.

Enligt Ramazan Baş är situationen på sjukhus bland de värsta. Det är fullt tillåtet att bygga vårdmottagningar på andra och tredje våningen i byggnader utan att installera hissar eller ramper.

– I Turkiet finns tusentals personer med funktionsnedsättning som inte ens kan lämna sina hem. Sju års tidsrespit kring tillgänglighetsåtgärder har varit mer än nog, säger Ali Güler.

– Det är väldigt osäkert vad som kommer hända efter den 7 juli. Det finns inget tryck från statligt håll, inga sanktioner eller prat om utveckling, säger Ali Güler, generalsekreterare för den turkiska handikapporganisationen, Turkish Association of the Handicapped (TSD).

Ali Güler menar att nästa steg borde handla om mer grundläggande lösningar där man siktar på utbildningssystemet, att skapa medvetenhet om tillgänglighet, lika villkor och mänskliga rättigheter från tidig ålder. Allt för att få med tillgänglighet i samhällstänket från början.

Annonser: