Inner Visions – nytt kulturprojekt för synskadade i Etiopien

Selam i samarbete med PostkodLotteriet startar nytt kulturprojekt med fokus på synskadade ungdomar i Etiopien.

Det finns väldigt få möjligheter för blinda och synskadade i Etiopien att utveckla sin talang på sätt som kan leda till konkreta arbetstillfällen. Idag antas t.ex. inte blinda och synskadade elever till högskoleutbildning för musiker i Etiopien, då man inte känner sig tillräckligt utrustade för att ta emot elever med särskilda behov.

– Under det kommande året drar Selam tillsammans med våra partners igång en rad aktiviteter med fokus på detta område, bland annat en yrkesinriktad musikutbildning, studioproduktion och mentorprogram. Kapacitetsuppbyggnad som utveckling av kursplaner och pedagogiska metoder, utbildning för personal och nytt anpassat skolmaterial för blinda och synskadade är också en viktig del av projektet, samt att bedriva lobbyverksamhet för att lyfta fram inkluderande undervisning för synskadade på högskoleutbildningar, berättar Selams verksamhetsledare Teshome Wondimu.

Via offentliga seminarier och konferenser, möten och presentationer med beslutsfattare, konserter, events och uppmärksamhet i media kommer Selam att synligöra situationen för synskadade i Etiopien.

Selams lokala partners i Addis Abeba är skolan Wusate Birhan Abera Music Training Center For Visually Impaired och intresseorganisationen NOVIB, som innehåller 15 olika organisationer för blinda (Network of Organisations for the Visually Impaired and the Blind).

Annonser: