Intresset för tillgänglig media växer

Intresset för att göra traditionella media tillgängligt för alla växer runt om i världen. Det visade en föreläsning och uppföljande diskussion som Handikappförbunden och Utbildningsradion (UR) arrangerade i början av januari.

På mötet deltog ett stort antal organisationer, samt representanter från TV, radio och andra medieföretag.

Det pågår ett omfattande arbete världen över för att göra audiovisuella medier tillgängligare oavsett om de sänds via tv, Internet, mobiltelefon eller någon annan plattform. Fokusgruppen som jobbar under FN- och standardiseringsorganet International Telecommunication Union (ITU) består av forskare och yrkesverksamma på bland annat TV-bolag. En slutrapport ska presenteras om ett år, men redan nu finns mycket kunskap och information samlad.

Enligt undersökningar finns det idag cirka 1,2 miljarder människor runt om i världen som inte kan ta del av TV-sändningar på grund av olika typer av funktionsnedsättningar.

Pressmeddelande om ITU:s rapport Making TV Accessible, på engelska, öppnas i nytt fönster

Mer om fokusgruppen FG AVA, på engelska, öppnas i nytt fönster

Annonser: