NHL-stjärna stödjer vitryska ungdomars resa från institution till hockey-VM

Erikshjälpens arbete för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Vitryssland har en spännande milstolpe framför sig. Efter år av hårt arbete där organisationen kämpat för att förbättra villkoren för barn på institutioner är det nu historiska dagar. Fem ungdomar får lämna sitt gruppboende för att ta sig ut i samhället och se matchen Vitryssland-Kazakstan på söndag. Resan och biljetterna är sponsrade av NHL-stjärnan Niklas Hjalmarsson.

– För mig är det en ära att få vara med på ett hörn och stötta detta fantastiska projekt, säger Niklas Hjalmarsson.

När ett barn föds med funktionsnedsättning i Vitryssland uppmanas föräldrarna i många fall att överge det. I stället får barnet växa upp på institution tillsammans med hundratals andra barn och får kanske aldrig mer träffa sin familj. Erikshjälpen har sedan många år tillbaka arbetat tillsammans med organisationen World Without Borders (WWB) för att barnen ska få det bättre, och för att förändra attityder hos politiker och samhället i stort.

Erikshjälpen och WWB har genomfört ett tvåårigt pilotprojekt för att etablera landets första gruppboende, med plats för tolv ungdomar som vuxit upp på en stor sluten institution. Projektet stötte under den första tiden på motstånd från både myndigheter och institutionspersonal.

– Anledningen var rädsla för ett helt nytt sätt att tänka kring funktionsnedsatta barns möjligheter till ett självständigt liv, menar Mattias Ingeson, biträdande generalsekreterare på Erikshjälpen som nu är på plats i Minsk.

Men under projektets gång har de positiva effekterna blivit allt mer uppenbara.

– Ungdomarna har tränats i att ta ansvar för sina egna vardagssysslor, fatta egna beslut, arbeta på ett gemensamt jordbruk och tjänat egna pengar. Tre av ungdomarna har, efter en lång process, myndigförklarats. De har fått tillbaka alla sina legala rättigheter som fullvärdiga vitryska medborgare, något som är ytterst ovanligt och inte hade varit möjligt utan detta projekt, fortsätter Mattias Ingeson.

– Det känns fantastiskt roligt när vårt arbete leder till ett så konkret resultat som i det här fallet. Extra roligt är det nu att vi kan vara med och bidra till att de här ungdomarna också får ta del av idrott när hockey-VM spelas i Minsk. Vi hoppas nu att det blir en spännande och rolig sportupplevelse för ungdomarna och att vi kan vara med och förändra den vitryska synen på människor med funktionshinder och stärka de goda krafter som vill fortsätta stärka mänskliga rättigheter på olika nivåer. Men framförallt tror vi på de här ungdomarna själva. Om de får chansen kommer de visa att de kan vara en del av samhället och bidra med sina egna förmågor, avslutar Ingeson.

Annonser: