Rwandas skolor utvecklas för barn med funktionshinder

För fem år sedan kände elever med funktionsnedsättning sig isolerade från sina klasskamrater vid Muramaskolan i Rwandas södra Bugasera District. Eleverna hade svårigheter att delta även vid lek. Idag, tack vare en bättre förståelse för deras behov, har detta förändrats.

En stark start

En nyligen genomförd nationell folkräkning på människor som lever med funktionshinder fann att människor och särskilt barn med funktionshinder fortfarande utsätts för diskriminering och stigmatisering. De behandlas ofta som utstötta, särskilt om deras funktionsnedsättningar är grava.

UNICEF samarbetar med olika parter för att ändra dessa uppfattningar, särskilt i skolor, genom att utbilda lärare att vara lyhörda och att tillgodose de särskilda behoven hos barn med funktionshinder på ett bättre sätt.

– Ända sedan vi fick utbildning i hur man tillgodoser barn som Josue, tror jag att vi har skapat en bättre skola. Tyvärr tror jag inte att vi är riktigt beredda att tillgodose alla de olika typer av funktionshinder vi ser ... men det är åtminstone en början, säger läraren Jean-Damas Niyoyiboka.

En modell av inkluderande undervisning

Inkludering är en viktig del av skolan - en modell som antagits av Rwandas regering, med stöd av UNICEF. Regeringen arbetar för att alla skolor ska bli inkluderande, platser och miljöer där barn känner sig välkomnade, delaktiga och att de har självbestämmande.

Murama är än så länge en av få skolor i Rwanda som har en utbildningssamordnare med inriktning på de krav som elever med hörsel eller talsvårigheter har. Skoldistriktet har också avstått att ta ut avgift för lunch för barn med funktionshinder som ett incitament för att hålla dem i skolan. Men det finns fortfarande många utmaningar framöver.

– Det mycket är arbete att göra för barn med funktionshinder. Det tar tid att förändra attityder och det krävs ytterligare resurskapacitet och rikstäckande institutionellt stöd för att säkerställa att studenter med funktionsnedsättning har det stöd som de behöver, säger UNICEF Education Policy Specialist Hugh Delaney.

– Jag vet att Rwandas regering har förbundit sig att se till att skolorna är inkluderande platser för lärande och jag vet att vi på UNICEF kommer att göra vad vi kan för att stödja en reform så att alla barn i Rwanda, oavsett funktionshinder, har lika tillgång och särskild uppmärksamhet för att lyckas.

Annonser: