Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

EU-kommissionen har valt att lyfta fram två svenska utvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci-programmet som särskilt lyckade. Bland annat uppmärksammas Tullängsskolans projekt Spread the Sign och Sverigefinska folkhögskolans projekt ProGuide. Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv.

Inom Spread the Sign, som genomförts av Tullängsskolan i Örebro, har man tagit fram ett internationellt och helt nätbaserat teckenspråkslexikon. Syftet har varit att underlätta för hörselskadade elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att göra praktik utomlands.

Tekniska hjälpmedel för synskadade

I projektet ProGuide har Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda utvecklat tekniska hjälpmedel för synskadade som vill utbilda sig till ljudtekniker, musiker och producenter.

– Båda projekten uppmärksammas just för att de syftar till att höja kompetensen hos personer med särskilda behov, säger Marianne Feldt, handläggare på Internationella programkontoret.

Annonser: