Älskade assistent - en bok om assistentrollen

En hel assistansbransch står under kraftig förändring i och med en uppgraderad lagstiftning och införandet av tillståndsplikt. Med sin nya bok Älskade assistent lyfter författaren Jan Blomström på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och kanske viktigaste yrkeskategorier för att skapa skillnad.

Läsaren får sakliga nycklar till en modern och professionell assistansroll utifrån lagens intentioner. Brukarens rätt till det egna livet går som en röd tråd genom hela boken, och författaren, Jan Blomström introducerar ett helt nytt begrepp, coachistans, för att inspirera till och beskriva en mer coachande personliga assistans inom LSS.

Boken utgör ett ovärderligt verktyg för assistansleverantörer inför tillsyn och andra utmaningar i branschen. På ett enkelt och slagfärdigt sätt tillhandahåller författaren nycklarna till en modern och professionell assistentroll utifrån lagstiftningens intentioner. Boken är den ende i sitt slag som faktiskt fokuserar mer på varför man är på jobbet än på att bara tycka om varandra.

Alla assistenter får ett kraftfullt verktyg att leverera coachisstans, eller coachande personlig assistans med fokus på självständighet och brukarens rätt till sitt egna liv oavsett funktionsnivå. Vardagliga situationer lyfts fram både med konkreta lösningsförslag och med principiella speglingar gentemot assistansrollen och dess intention.

Annonser: