Assistansersättning och tillstånd från Socialstyrelsen

Försäkringskassan har skickat ut ett informationsbrev till alla som får assistansersättning. Där står att man från och med 2012 måste ange om aktuell anordnare har tillstånd från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har dock meddelat att handläggningen av tillståndsansökningarna inte har hunnit slutföras under 2011 och därför kommer att fortsätta en tid under 2012.

På Försäkringskassans blankett där man fyller i sammanställningen av använda timmer senaste månaden kan den som får assistansersättning därför ibland inte svara på frågan om anordnaren har fått tillstånd.

Men den assistansberättigade kan mycket väl lämna uppgifter under Övriga upplysningar. Assistansersättning kommer ändå att betalas ut i väntan på Socialstyrelsens beslut, om anordnaren bedrev verksamhet före 2010 och har sökt tillstånd före den 1 april 2011. För nystartade verksamheter från 1 januari 2011 betalas ersättningen ut om tillstånd har beviljats.

Annonser: