Assistanskoll ger råd inför bedömning av assistansersättning

Assistanskoll har tagit fram en bra guide "Förbered dig inför din assistansbedömning" som ger råd och stöd till den som söker assistansersättning eller har en omprövning.

I guiden finns även Assistanskolls behovsräknare där du kan göra en egen uppskattning av dina assistansbehov. Med Assistanskolls behovsräknare kan du göra en egen bedömning av ditt tidsbehov av grundläggande och andra personliga behov. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning inom området personlig assistans.

Annonser: