Hederliga assistansföretag finns

Mot bakgrund av den senaste tidens välbehövliga granskning av personlig assistansbranschen, och Försäkringskassans aktuella åtgärdsplan mot fusk i branschen, går nu Arbetsgivarföreningen KFO ut och lyfter fram sina medlemmar inom personlig assistans. Dessutom pekar de på åtgärder som de sedan tidigare föreslagit för att värna assistansreformen och kvaliteten i branschen.

– I KFOs kollektivavtal finns ingen skillnad i anställningsvillkor mellan arbetstagarna. Vi värnar om att alla arbetstagare ska ha samma goda villkor, oavsett om de är närstående till brukaren eller inte. Det här är en viktig skillnad jämfört med andra arbetsgivarorganisationer där närstående i princip kan arbeta hur mycket som helst. Vissa av de uppmärksammade fallen av rent missbruk av assistansersättningen har handlat om familjer där alla arbetstagare varit anhöriga och plockat ut enorma summor i lön och annan ersättning. Med KFOs kollektivavtal är ett sådant missbruk omöjligt, menar chefsförhandlare Anita Fink Knudsen.

KFO var mycket tidigt ute med att föreslå krav på tillstånd och en aktiv tillsyn av assistansverksamheter. Sedan den 1 januari 2011 finns också sådana regler, vilket är gott men borde ha skett tidigare, menar Anita Fink Knudsen. Hon lyfter också betydelsen av att Socialstyrelsen faktiskt också driver en aktiv tillsyn liksom värnar barnperspektivet i sin verksamhet.

KFO har 480 medlemmar inom branschområdet personlig assistans som tillsammans sysselsätter cirka 25 000 arbetstagare. Här återfinns brukarkooperativ, aktie- och handelsbolag, ideella föreningar och assistansanvändare som är sina egna arbetsgivare. Flertalet driver verksamhet i aktiebolagsform men i flertalet aktiebolag finns ett starkt brukarinflytande.

Arbetsgivarföreningen KFO har flera förslag på åtgärder för att motverka kriminalitet och missbruk av assistansersättningen liksom åtgärder för att främja att assistansersättning används på ett ändamålsenligt och kvalitetssäkert sätt:

  • Samma regler för alla arbetstagare vad gäller arbetstid och andra anställningsvillkor.
  • Krav på oberoende läkarintyg för rätt till personlig assistans när inte väldokumenterad historik finns om aktuell funktionsnedsättning.
  • Tidrapporter bör signeras dubbelt.
  • Krav på intyg från revisor för att få starta assistansverksamhet och möjlighet för Försäkringskassan att kunna begära in personuppgifter avseende personliga assistenter.
  • Försäkringskassan och Skatteverket kunna inhämta uppgifter av varandra på ett enkelt sätt.

KFO är tillsammans med sina medlemsföretag och andra organisationer villiga att ta fram etiska regler för branschen som värnar assistansreformens betydelse, främjar goda anställningsvillkor och alltid sätter kvaliteten i assistansen i fokus.

Annonser: