Kommuner gör snålare bedömningar än Försäkringskassan

Samtidigt som det uppmärksammas att förvaltningsdomstolar i landet bedömer rätten till personlig assistans olika, pekar en ny studie på skillnader mellan hur Försäkringskassan och kommuner bedömer i samma ärenden. Tecken finns dessutom på att kommunerna gör snålare bedömningar när de tror att de kommer behöva stå för notan. Detta framkommer i Humanas juridiska årsbok, där det framförs att Inspektionen för vård och omsorg bör undersöka frågan närmare.

– Att olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden och att många beslut om assistans överklagas sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga. Varför olika bedömningar görs bör utredas närmare av Inspektionen för socialförsäkringen. Det är ett första steg mot tydligare regler, ökad rättssäkerhet och färre segdragna rättsprocesser, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana.

De senaste dagarna har det framkommit att för personer med funktionsnedsättning som begär assistansersättning från Försäkringskassan så kan bedömningen av hjälpbehovet variera stort mellan landets domstolar. I Humanas juridiska årsbok, som offentliggörs idag, publiceras en undersökning av ärenden i Halland och Västra Götaland som visar att kommunen gjort snålare bedömningar än Försäkringskassan i 22 av 31 ärenden. Detta trots att handläggarna utreder hjälpbehovet utifrån samma regler och förutsättningar.

Resultaten pekar på att rättssäkerheten brister redan innan ärendena överklagas och hamnar domstol, där sedan olika bedömningar av hjälpbehoven återigen sker. Humana menar att mycket talar för att kommunerna gör snålare bedömningar när de tror att Försäkringskassan inte kommer att bevilja assistans för att timmarna är för få, och att kommunerna därmed kommer att behöva stå för notan själva. Understiger hjälpbehovet 20 timmar är det nämligen kommunen som är skyldiga att stå för hela kostnaden.

– Kommunernas agerande bidrar till att urholka rätten till assistans, vilket även medverkar till övervältrandet av kostnader från stat till kommun. Nuvarande situation med olika bedömningar skapar en stor osäkerhet för den enskilde, och kommunen behöver bli bättre på att utreda och bedöma rätten till assistans. Detta kräver tydligare regler och praxis men även att handläggarna ges förutsättningar att bevilja den hjälp som krävs och som lagen medger, säger Christian Källström.

Annonser: