Lag om personlig assistans på Island 2014

På Island finns ett lagförslag om att införa personlig assistans. Det liknar i stora delar det svenska systemet med en avgörande skillnad - kommunerna är ansvariga för bedömning, beviljande och riktlinjer i assistansen.

Ciara Brennan, forskare baserad på Island, hoppas på det bästa men befarar att villkoren i olika kommuner kan bli som ett postkodlotteri.

Enligt riktlinjerna i UPA ska alla mellan 18-66 kunna ansöka om personlig assistans, och de som fått assistansen före 66 ska kunna behålla den. Föräldrar kan söka assistans för sina minderåriga barn. Enligt riktlinjerna inkluderas även personer som inte själva kan styra sin assistans. Ciara Brennan berättar att det i mars 2012 hölls en stor konferens i Reykjavik som fokuserade på inkludering av människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Bland annat presenterade Cecilia Blanck från Föreningen JAG i Sverige en modell för att inkludera den här gruppen.

Källa: Assistanskoll

Annonser: