Ny bok ger unikt perspektiv på personlig assistans

Leder personlig assistans till ökad delaktighet och mer jämlika livsvillkor? Vilka etiska dilemman kan uppstå i det dagliga arbetet som personlig assistent? Varför har den statliga kontrollen över assistansen ökat? Dessa frågor och fler besvaras av forskare, nationella experter och företrädare för organisationer inom området i den unika antologin Perspektiv på personlig assistans.

Boken ger en samlad bild av personlig assistans; historik, en beskrivning av yrkets möjligheter och svårigheter samt en analys av insatsen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Perspektiv på personlig assistans riktar sig till studenter i socialt arbete och funktionshindervetenskap och lämpar sig även väl i fortbildningssammanhang. Den vänder sig också till yrkesverksamma, främst personliga assistenter, anordnare, tjänstemän, politiker och andra som är berörda av dessa frågor.

Redaktörer är Peter Brusén, leg. psykolog med bakgrund som chef över Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, och Karin Flyckt, fil. mag. i psykologi och expert i funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

Fakta om boken
Titel: Perspektiv på personlig assistans
Redaktörer: Peter Brusén, Karin Flyckt
ISBN: 978-91-7205-835-4
Utgivningsår: 2013
Omfång: 224 sidor

Annonser: