Ny nordisk samverkan kring personlig assistans

Rätt till personlig assistans kan leda till att människor med omfattande funktionsnedsättning får bättre förutsättningar till full delaktighet i samhället. Självständighet blir möjlig.

Det var representanter från nordiska departement, myndigheter, kommun- och brukarorganisationer ense om, när de samlades för att dela erfarenheter och kunskaper.

Seminariet anordnades den 10-11 april 2013 i Stockholm, av det svenska Socialdepartementet i samarbete med Nordens Välfärdscenter.

Annonser: