STIL och JAG kraftsamlar för att rädda den personliga assistansen

STIL har tillsammans med JAG genomfört ett aktivistmöte om det nuvarande läget för den personliga assistansen. Vid träffen kom framförallt att handla om hotet som föreligger mot assistansen. Försäkringskassans nya sätt att tolka vad som egentligen är grundläggande behov gör att alltfler inte når upp till 20-timmarsgränsen. Kommunerna utesluter personer ur personkretsen enligt samma tolkning, vilket gör att alltfler förlorar rätten till personlig assistans överhuvudtaget.

STIL och JAG vänder sig gemensamt emot denna tolkning då den i slutändan leder till att individer med behov av personlig assistans kommer att tvingas till gruppbostäder. Tolkningen hotar således valfriheten och skapar en likformighet som inte längre utgår ifrån individen.

− Vi måste göra politiker uppmärksammade på att dessa försämringar strider mot FN-konventionen. Den personliga assistansen behöver säkerställas genom nödvändiga lagändringar, säger Jonas Franksson som arbetar med politisk påverkan på STIL.

− Vi kommer att mobilisera på bred front och planerar att genomföra ett antal aktioner under våren, fortsätter Jonas Franksson.

Annonser: