Thomas Hammarberg intervjuas av Assistanskoll om Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning

Att försämra rättigheten till assistansersättning går enligt Thomas Hammarberg emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att ta ifrån människor assistansersättning genom att ändra en rättspraxis beskriver han som orättvist och djupt förnedrande.

Sverige ratificerade FN-konventionen tillsammans med det frivilliga protokollet den 4 december 2008. Thomas Hammarberg är starkt kritisk till att det samtidigt genomförts försämringar i Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning.

– Försäkringskassans kursändring reser onekligen frågor. Dess negativa beslut togs samtidigt som Sverige ratificerade FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter vars hela syfte är att säkerställa att samhället anpassas så att det ska finnas utrymme för personer med funktionsnedsättning att leva ett fullvärdigt liv. Den kräver förbättringar, inte försämringar.

Annonser: