Tio minuter på toaletten? Eller hur länge sitter du?

Arbetsgivarföreningen KFO är förvånad över att regeringen går vidare med en omfattande remiss till lagrådet om radikala ändringar i lagarna om personlig assistans, och att man inte beaktat deras synpunkter vid remissrundan.

KFO befarar att man genom förslagen upplöser assistansreformens grundläggande principer om respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Arbetsgivare och anställda inom assistansverksamhet blir regeringens ansvariga informatörer om och kontrollanter av enskilda personers assistansanvändning (det vill säga livsföring). Det är en kontrollordning som är helt tidigare okänd för verksamheter som bedrivs i privat eller kooperativ regi, utan eget myndighetsansvar. Assistansanordnarna får både uppdrag och ekonomisk anledning att informera sig om den enskildes personliga förhållanden och sätt att leva. Förfarandena kan helt uppenbart komma att komplicera de redan så känsliga relationerna mellan assistenten och assistentanvändaren/arbetsgivaren.

KFO menar vidare att våra folkvalda förmodligen aldrig ens funderat över att kartlägga icke funktionshindrades personliga hygien eller längd på toalettbesök, men det är precis det som kommer att ske nu. Det tycker KFO är helt galet och inte acceptabelt.

KFO klargör att står bakom tydliga ingripanden mot systematiska bedrägerier, men tycker att dessa förslag till ny lagstiftning är absurda.

Fakta
I Sverige finns totalt cirka 90 000 anställda personliga assistenter i kommunal och privat regi, varav nästan en tredjedel är anställda i KFOs medlemsföretag. Arbetsgivarföreningen KFO har bland sina 3 700 medlemmar 500 personlig assistans-medlemmar med sammanlagt drygt 28 000 anställda. Här återfinns brukarkooperativ, aktie- och handelsbolag, ideella föreningar och assistansanvändare som är sina egna arbetsgivare.

Annonser: