Akademiska inför robot som träningshjälpmedel för ryggmärgsskadade

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska införskaffat en Eksorobot, ett hjälpmedel som kan hjälpa ryggmärgsskadade och personer med hjärnskador och andra neurologiska diagnoser att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka.

– Det handlar om ett utanpåskelett, ett robotiserat hjälpmedel som underlättar för personer med olika neurologiska sjukdomar eller skador, som är helt eller delvis förlamade, att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka. Roboten är ett värdefullt tillskott i rehabiliteringen, säger Ulrika Holmström, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på spinalskadeenheten.

Andra veckan i juni startade en utbildning av sjukgymnaster inom spinalskadeavdelningen och neurologen på Akademiska sjukhuset. Från hösten kommer patienter att erbjudas behandling med det nya hjälpmedlet. Målgruppen är framförallt personer med ryggmärgsskador, hjärnskador och andra neurologiska diagnoser.

Från årsskiftet medverkar sjukhuset i en europeisk multicenterstudie ledd från Glostrup Hospital i Köpenhamn, där man ska utvärdera om gångträning i Ekson, förbättrad muskelfunktion och rörelseförmåga, men även om roboten kan minska besvär med stelhet, smärta, spasticitet, kramper och tarm-/blåsfunktion.

Ulrika Holmström betonar att roboten är inte är tänkt som ett hjälpmedel att "gå med" utan som ett komplement till annan träning/rehabilitering. Den ger patienten stadga efter behov både i gående och stående position.

– Ekson är ett klart lyft för rehabiliteringen. Den ger oss helt nya möjligheter, framförallt ett nytt alternativ att behandla personer som helt saknar benfunktion, säger Peter Svensson, sjukgymnast på spinalskadeenheten.

Bildtext: Patienten Dennis Biancofiore, som är helt förlamad från midjan och ner, tränar i Ekson. På bilden syns även sjukgymnasterna Margareta Arnell och Peter Svensson.
Foto: Hannes Ljunghall

FAKTA: Eksoroboten

  • Ett robotiserat hjälpmedel som hjälper personer med neurologiska funktionsnedsättningar att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka. 
  • Andra effekter av träningen kan vara minskade problem med spasticitet, det vill säga ryckningar och kramper. Likaså minskad smärta, förbättring av tarmens och urinblåsans funktion
  • Hjälpmedlet testas nu i Europa inom ramen för en multicenterstudie ledd från Danmark
Annonser: