App för att känna igen olika produkter

Codecheck är ett schweiziskt företag som utvecklat en app som hjälper synskadade och blinda personer att känna igen olika produkter. Mobilappen läser av vad som står på förpackningen och ger användaren produktinformation.

Codechecks app är utvecklad för plattformen IPhone liksom Android men fungerar även på en vanlig dator med en webbkamera installerad. Tekniken är egentligen ganska enkel då appen förvandlar mobiltelefonens kamera till en streckkodsläsare som vanligtvis finns i butikens kassa och produktinformationen matas ut så fort streckkoden hålls framför kameralinsen.

När användaren riktar kameramobilen mot produkten guidar appen användaren vidare via talsyntes genom informationsprocessen. Användaren kan då få fram produktinformation som ingredienser, kvalitetsstämplar, miljöpåverkan och recensioner.

Codechecks app använder standarden för internationella GS1 Nummer (GTIN Global Trade Identification Number, tidigare EAN). Streckkoden innehåller ett unikt nummer som gör att varje produkt kan identifieras världen över.

Annonser: