Blisskarta på Universeum

Blisspråket används av många människor med funktionsnedsättning för att kommunicera med omvärlden. Den speciellt framtagna blisskartan med Universeum-ord gör Universeum tillgängligt för ännu fler.

På ett science center finns många saker som man inte har symboler för på sin vanliga karta. Med en speciellt framtagen blisskarta kan man lättare få svar på sina frågor och diskutera vad man ser. Det gör att kunskapen och upplevelserna på Universeum blir tillgängliga för fler.

Blisskartan för Universeum är framtagen av en grupp vuxna blissanvändare som studerar på Lärvux i Göteborg. Kartan och dess nya symboler, som t ex papegoja, akvarium och hängbro, togs fram under hösten 2012.

Blissymbolerna utvecklades av Charles Bliss i slutet av 1940-talet, och var från början avsett som ett universalspråk för att underlätta internationell kommunikation och främja freden. Han inspirerades av det kinesiska skriftspråket som används av folk som talar olika språk. På 1970-talet återupptäcktes bliss av pedagoger vid ett habiliteringscenter i Kanada. I dag används språket av många människor från olika delar av världen.

Universeum är Nordens mest besökta science center med uppdrag att positivt påverka barn och ungdomars attityder till naturvetenskap, teknik och matematik. Det gör vi med ett äventyr på 9 000 kvadratmeter fyllt av klurig kunskap och häftiga upplevelser. Vi har öppet alla dagar, året runt, och du hittar oss mitt i centrala Göteborg.

Annonser: