Boendestöd via smartphones till stöd för personer med ADHD och ADD i danskt projekt

I den danska kommunen Skanderborg pågår just nu projektet Remind i samarbete med Metodcentret i Aarhus. Projektet syftar till att se huruvida en smartphone med den anpassade programvara, kan vara till stöd för personer uppmärksamhetsstörningar, typ ADHD och ADD. Brukarna i projektet har även en missbruksproblematik.

Med i projektet är 19 stycken brukare och 16 stycken boendestödjare. Halvtidsrapporten visar bland annat på att kalenderfunktionen ger brukarna en upplevelse av ett ökat stöd i vardagen, en överblick över dagen, minskad risk att glömma möten och tappa bort information till exempel lappar med tider och påminnelser.

Både brukarna själva och boendestödjare upplever en ökad självständighet hos brukarna. För en del innebär detta att kunna klara sig själv i lugn och ro på morgonen utan att någon kommer hem och stöttar dem. Programvaran ger dem strukturen för morgonrutinen. Boendestödjare upptäcker även att de nu kan lägga tid och fokus på andra aktiviteter än att bara strukturera och påminna brukaren. SMS-bekräftelsen bidrar till mindre antal insatser i syfte till att bara påminna. De ser även att brukare blivit mer oberoende i att hantera pengar och betala räkningar med hjälp av en funktion som hjälp att räkna.

Brukarna upplever även en minskad stress och oro samt en överblick över dagen och utrymme för oförutsedda händelser.

Missbruksenheten som merparten av brukarna har kontakt med, menar att de har bättre kontakt med brukarna nu. De kommer oftare i tid till möten, är bra på att meddela via telefon eller SMS gällande avtalade tider och lättare att få tag på.

Boendestödjare upplever även en bättre kontakt och relation till brukaren med hjälp av smartphone-lösningen. Behöver inte lägga lika mycket tid på att påminna och stödja i aktivitetsutförande utan har mer tid till bygga en relation och kommunicera med hjälp av telefon och SMS.

Projektet kommer pågå till slutet av mars 2013.

Annonser: