Bristen på hissar kan kosta samhället miljarder

I Sverige bor 70 000 personer över 80 år i flerbostadshus som saknar hiss. Astrid Lund från Bagarmossen är en av dem. Hon trivs bra och vill gärna bo kvar, men 48 trappsteg begränsar hennes möjligheter att klara sig själv. Bristen på hissar riskerar dessutom att bli ett dyrt problem för samhället. Förutom det personliga lidandet kan det innebära att behovet av hemtjänst tidigareläggs, och då pratar vi miljardkostnader.

– Många av flerbostadshusen som byggdes före 1979 saknar hiss. När väl hisskravet kom gällde det bara för hus högre än 3 våningar, vilket medförde en boom av 3-våningshus. En betydande andel av flerbostadshusen i Sverige saknar därför hissar och det kan hela samhället få sota för nu om vi inte hittar lösningar som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara, säger Ylva Sandström på branschorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Hög tid för lösningar på bred front

Socialstyrelsen har, i sin rapport ”Trappan mellan kvarboende och flytt”, konstaterat att cirka 70 000 personer över 80 år bor i otillgängliga bostäder. En siffra som kan komma att öka i takt med att andelen äldre ökar.

– Att tidigarelägga hemtjänstinsatser för 70 000 personer med bara ett år innebär en samhällskostnad på närmare 10 miljarder. Det ger lite proportioner åt problemet. Här måste vi hitta lösningar på bred front och vi har ont om tid. Det gäller att agera nu, säger Anders Carlsson, Hälsans nya verktyg, en tillväxtsatsning som verkar för att möta äldreboomens utmaningar.

Idétävling för nya sätt att bygga hiss i befintliga hus

Omflyttning av äldre till mer tillgängliga bostäder kan vara en del av lösningen, även om det i dagsläget inte finns tillräckligt många bostäder med nödvändig tillgänglighet. En annan lösning är att addera hissar i befintliga trapphus. Men då krävs alternativ till den traditionella tekniken som både gör stora ingrepp i byggnaden och är dyr.

– Vi är övertygade om att det finns smartare och mer kostnadseffektiva sätt att bygga. Det gäller bara att våga tänka nytt. För att uppmuntra till nya idéer har vi, med stöd från Hjälpmedelsinstitutet och tillsammans med kommunen och en rad bostadsföretag i Norrköping, startat en idétävling som pågår fram till sista februari. Den riktar sig till både studenter och företag och förhoppningen är att den ska bidra till fler hissar och därmed möjlighet för fler gamla att bo kvar i sina hem, säger Anders Carlsson.

Vill kunna klara sig själv

En som håller tummarna för en sådan lösning är 90-åriga Astrid Lund. Hon vill gärna slippa flytta från sin lägenhet där hon trivs och har bott i över femtio år.
– Jag känner mig trygg här och har både vänner och min son alldeles i närheten. Än så länge klarar jag mig uppför trapporna, men att bära kassar är svårt och ibland måste jag ta hjälp av min son. Jag vill gärna kunna klara mig själv och därför står en hiss mycket högt upp på min önskelista, avslutar Astrid.

Annonser: