Enhetlig certifiering av hundutbildare

Ökad efterfrågan på assistanshundar har ökat utbudet av personer, företag och organisationer som erbjuder utbildning av hundar och brukare. Därför har nu behovet av en enhetlig certifiering av utbildarna blivit större.

Under hösten inför därför regeringen en nationell stödfunktion för att bland annat certifiera utbildare och godkänna assistanshundar. Regeringen har beslutat att inrätta stödfunktionen efter en flerårig försöksverksamhet med goda resultat. Den nationella stödfunktionen kommer bli ensam om att examinera assistanshundarna.

I nuläget är oklart om det också innebär att personer med funktionsnedsättning kommer att få utökade möjligheter till ersättning för den kostsamma utbildningen av assistanshund (normalt sett en kostnad på 30 000 till 60 000 kronor). Idag får den som är i behov av en assistanshund ansöka om bidrag från kommuner och landsting samt fonderstiftelser för att få hjälp att finansiera utbildningen.

Annonser: