Fler får kognitiva hjälpmedel men...

En ny kartläggning av tillgången på kognitiva hjälpmedel visar att behoven inte tillgodoses trots att kunskapen och förskrivningarna ökar.

Detta är den tredje uppföljande undersökningen som Hjälpmedelsinstitutet genomfört av förskrivningen av kognitiva hjälpmedel. Den visar att behoven inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning trots att förskrivningarna ökat markant sedan förra undersökningen 2010.  Och fortfarande varierar tillgången till stöd beroende på var i landet man bor.

Under de senaste åren har flera projekt genomförts för att främja utvecklingen av kognitivt stöd. Aktiviteterna har haft effekt, kunskaperna om kognitiva funktions­nedsättningar har ökat hos förskrivarna.

– Hjälpmedelsinstitutet har under flera år satsat på området kognition och att främja utvecklingen av kognitivt stöd. Vi ser nu att aktiviteterna har haft effekt, vilket är glädjande, säger Jeanette Adolfsson, utredare vid Hjälpmedelsinstitutet.

Undersökningen baseras på svar från hjälpmedelskonsulenter inom kognition i landets alla regioner/landsting. Den omfattar vuxna med psykiska funktions­nedsättningar, utvecklings­störning, förvärvade hjärnskador, neuropsykiatriska diagnoser och demens samt barn/ungdomar med; utvecklingsstörning, medfödda och/eller förvärvade hjärnskador och psykiska/neuro­psykiatriska diagnoser.

Annonser: