Fler ska få välja hjälpmedel

Enligt utredarens förslag ska landsting och kommuner bli skyldiga att göra det möjligt för den som har behov av hjälpmedel att vara med och påverka vilket hjälpmedel som han eller hon får tillgång till. Användare ska också få information om vilket utbud som finns tillgängligt.

Mellan 2007 och 2009 testades olika metoder för valfrihet i tre olika landsting och några kommuner. Många upplevde det positivt att få välja men försöket väckte också många frågor, bland annat om äganderätt och återvinning.

Källa: svenskhandikapptidskrift.se

Annonser: