Jimmy Dahlstens fond delar ut 2 miljoner till projekt för rörelsehindrade

Hjälpmedelsföretaget Etac presenterar idag de sju utvecklingsprojekt som 2013 får medel från Jimmy Dahlstens Fond. Samtliga projekt syftar till att förverkliga idéer som möjliggör ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. Projekten har utsetts av fondens oberoende jury och delar på sammanlagt 2 miljoner kronor.

För tredje året i rad delar Jimmy Dahlstens Fond ut pengar till entreprenörer och visionärer som arbetar med att utveckla innovationer, kunskapsspridande insatser och aktiviteter som skapar engagemang för personer med nedsatt rörlighet. Mottagarna får liksom tidigare år dela på totalt 2 miljoner kronor.

- Årets projekt har stor spännvidd – precis som det ska vara, säger Thomas Fogdö, medlem i juryn för Jimmy Dahlstens Fond, föreläsare och mental coach.

- Ett bra liv för personer med nedsatt rörlighet handlar både om tekniska lösningar, kunskapsförmedling och socialt engagemang. Det är sådana projekt som fonden ska stödja.

I Sverige finns både en lång tradition av innovativ produktutveckling och ett starkt stöd för människor i behov av särskilda hjälpmedel. Trots detta kan det vara svårt att nå hela vägen fram med en ny produkt eller tjänst, vilket är uppdraget för Jimmy Dahlstens Fond att råda bot på.

- Vi vill ge projekten stöd att utvecklas till färdiga produkter och tjänster som kan komma användarna till nytta. Det är alltför många goda idéer som stannar på idéstadiet, säger Lena Jansson, ordförande i fonden och distriktschef för Sodexo Hjälpmedelsservice.

Ett exempel på en innovation som i år får bidrag från fonden är sittsegwayn AddSeat. Företaget har utvecklat en sits för Segway som gör det möjligt för personer att få ett friare liv och lättare kunna ta sig ut på aktiviteter. En annan innovation är Moveo som tillvekar en gå-, sitt- och hoppstol som gör det möjligt för barn med grava funktionshinder att hoppa och ta sig fram utan hjälp. 

I kategorin Engagemang har projektet Äldrekontakt fått medel för fortsatt utveckling. Äldrekontakt bidrar till livskvalitet för ensamma och isolerade personer genom att organisera volontärer som bjuder på fika i sina hem.

Om årets projekt 

Medel från fonden delas ut i de tre kategorierna Innovation, Kunskap och Engagemang. Projekt som har tilldelats medel 2013 är: 

Äldrekontakt bidrar till livskvalitet för ensamma och isolerade personer genom att organisera volontärer som bjuder på fika i sina hem och erbjuder transport med bil till och från dessa träffar. Ansa, 92 menar att träffarna är "som en liten julafton varje gång". Läs mer på www.aldrekontakt.se eller www.jimmydahlstensfond.se/tilldelade-projekt

Sittsegway AddSeat, sits som har utvecklats för Segway som riktar sig till personer som vill få ett friare liv och lättare kunna ta sig ut på aktiviteter och nå nya platser. Läs mer på www.addmovement.se eller www.jimmydahlstensfond.se/tilldelade-projekt

Moveo, gå-, sitt- och hoppstol som gör det möjligt för barn med grava funktionshinder att hoppa och ta sig fram utan hjälp av personal och föräldrar. Läs mer på: www.jimmydahlstensfond.se

Idéer som underlättar livet blir verklighet, nätverk för entreprenörer, uppfinnare och små företag som har idéer om produkter och tjänster som kan göra livet lättare för personer med nedsatt rörlighet. Nätverket ska underlätta förverkligandet av medlemmarnas idéer. Läs mer på: www.jimmydahlstensfond.se/tilldelade-projekt

Livskvalitet, rörelseförmåga och kostnader med skelettförankrad benprotes, studie i betydelsen av skelettförankrad lårbensprotes för patienten och för samhället. Läs mer på: www.jimmydahlstensfond.se/tilldelade-projekt

Hjulia, stolsunderrede som fästs på exempelvis vanliga köksstolar och som underlättar kortare förflyttningar för personer med aktivitetsnedsättning, exempelvis att komma intill köksbordet.

Anpassad fysisk aktivitet, läromedel och utrustning som gör det möjligt för barn utan rörelsehinder att förstå hur livet är för personer med nedsatt rörlighet.

Annonser: