Klinisk prövning av Robotdräkten på Danderyds sjukhus

Redan 2009 fanns ”Robotdräkten HAL” (Hybrid AssitiveLimb) i Sverige men det är först nu som Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm och Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus fått ett formellt uppdrag av Cyperdyne att utföra kliniska tester.

– Vi är först i Europa med att göra en studie på Robotdräkten, säger professor Jörgen Borg, överläkare på Rehabkliniken. Vi tror att den kan vara revolutionerande när det gäller tidig rehabilitering av strokepatienter.

När en person ska röra sig skickas nervsignaler från hjärnan till musklerna. Vid en stroke försämras kommunikationen mellan hjärnan och musklerna, vilket ger personen sämre rörelseförmåga. Men även svaga signaler kan nå musklerna och avläsas via huden. Med hjälp av elektroder som placeras på huden över lämpliga muskler fångas dessa signaler upp, förstärks av robotdräkten och översätts till aktivering av exoskelettet som därmed kan ge stöd för rörelser.

Kliniska studier

De kliniska studierna kommer i första hand att fokusera på användning inom den tidiga rehabiliteringen efter stroke och därefter på andra användningsområden vid funktionshinder efter skador och sjukdomar i nervsystemet.

– Ny teknik erbjuder helt nya möjligheter för funktionsträning och stöd efter skador och sjukdomar i nervsystemet. Vi på Danderyds sjukhus fungerar gärna som en plattform för kliniska prövningar av sådan teknik, säger professor Jörgen Borg.

Annonser: