Mobilen lotsar i tid och rum

Eleverna får kontroll över vart de ska, vilken tid som gäller och vad de ska ta med sig. Och hjälpmedlet som de använder är diskret. Det handlar om mobilstöd i skolan.

Specialpedagogerna Kerstin Dolling och Lotta Kempe på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping har under förra året arbetat med elever som använder mobilteknikstödet Comai i sin skolvardag. Problem har uppstått men överlag är de positiva.

– Nu slipper vi det ständiga tjatet, ”glöm inte det”, ”ta med dig det”, ”i morgon har du matte”. Tjat, tjat, tjat som är väldigt tärande både för oss och för eleven, säger Lotta Kempe, specialpedagog på Anders Ljungstedts gymnasium som även jobbar mot gymnasiesärskolan, numera integrerad i verksamheten.

Skolan arbetar ständigt med att integrera eleverna, oavsett om de har några funktionsnedsättningar eller inte. Flera av dem har stort behov av stöd för att få struktur på sin skolvardag. Mest behov av mobilstödet Comai har elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis, adhd/add, Aspergers syndrom, autism och eleverna i särskolan.

Kerstin Dolling har med sin kollega deltagit i pilotstudien Olika unga – lika förutsättningar? som ingick i Hjälpmedelsinstitutets satsning Skola till arbete förra året. Då jobbade Kerstin Dolling med två elever samtidigt som var ”igång” med Multi Comai i sina mobiler. Det är ett minnes- och planeringsstöd som hjälper lärare och elever att kommunicera bättre, och eleven får påminnelser och planering som stöd i vardagen.

Någon som vet precis vad lärarna pratar om är 19-årige Dennis Andreozzi. Han har genomlevt de svårigheterna många gånger, vilket har lett till konflikter med lärarna, skolk och missade lektioner. Dennis Andreozzi har diagnosen högfungerande autism, vilket innebär att han är normalbegåvad men har vissa svårigheter i sin vardag. Bland annat med kommunikation, att passa tider, att räkna ut hur lång tid det tar från punkt A till punkt B eller hur lång tid han behöver på sig på morgonen för att hinna i tid till skolan. Han har också problem med koncentrationen och att fokusera på en uppgift, samt att komma ihåg saker, exempelvis vad och när nästa lektion är, och vad han behöver ha med sig. Dennis Andreozzi har därför haft stor nytta av minnes- och planeringsstödet i mobilen.

– Bäst är att man ser hur mycket klockan är och när lektionen börjar. Det finns ett timglas som beräknar hur lång tid jag behöver för att ta mig till en plats. Och en kostnadsräknare som visar hur mycket pengar man spenderar, det är bra för oss studenter, säger han.

Annonser: