Mobilt stöd för minnet hjälper personer med funktionsnedsättning

Tentaculus stödsystem hjälper personer med nedsatta kognitiva funktioner att klara sin vardag bättre men hittills har hjälpen varit begränsat till den plats där man bor. Därför har BTH Innovation vid Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med Tentaculus AB vidareutvecklat och förbättrat det befintliga påminnelsesystemet. Nu kan hjälpmedlet användas var man än befinner sig – stödsystemet tas helt enkelt med som en app i mobiltelefonen.

– Tentaculus Mobile är ett mycket spännande resultat av utvecklingssamarbetet, där vi med hjälp av BTH Innovation ligger i den absoluta tekniska framkanten när det gäller att använda ny teknik som stöd för personer som behöver hjälp för att klara vardagen, säger Torsten Karlsson på Tentaculus Independent Living AB.

Hjälper till i vardagen

Påminnelsesystemet riktar sig till personer med kognitiva svårigheter, till exempel personer med utvecklingsstörning, tidig demens, personer med kognitiv svikt på grund av ålder, autism, förvärvad hjärnskada, Aspergers syndrom och olika psykiska funktionsnedsättningar. Med kognition menas de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. När personer har kognitiva nedsättningar leder det ofta till problem i vardagen med svårigheter att orientera sig i tid och rum: att planera, minnas, lära in och att förstå begreppet tid.

– Inte nog med att personen som använder systemet ökar sitt självförtroende genom att klara sig bättre själv – även anhöriga, och personal inom sjukvården, kan känna sig tryggare och i många fall minska det tjat som ofta utmärker kommunikationen med användaren.

Trådlös kommunikation till stöd

Tentaculus är ett sensorbaserat påminnelsesystem för hemmamiljö som hjälper en person under hela dygnet. Utifrån användarens behov och önskemål utformar man vad det personliga stödet ska omfatta. Systemet bygger på trådlös kommunikation mellan en dator och ett valfritt antal stödfunktioner. Det personliga stödet ger användaren påminnelser, vägledning och varning i de vardagssituationer där behov finns. Det kan till exempel vara påminnelser om medicin, när det är dags att äta och att gå och lägga sig, vägledning kring hygien och varning när man glömt stänga balkongdörren eller ett fönster innan man går ut. Användaren uppmärksammas efter önskemål via tal, musik, SMS, ljus och/eller upplysta symboler. Målsättningen är att bidra till ökad trygghet, höjd livskvalitet och säkrare boende, så att personen ges större möjlighet att aktivt delta i sociala sammanhang.

BTH Innovation har vidare drivit utvecklingsarbetet som resulterat i en mobil applikation där syftet är att man ska kunna ta med sig påminnelser och säkerhetsfunktioner i sin mobiltelefon när man går hemifrån.

Annonser: