Ny hjälpmedelsbutik i centrala Sundsvall

Friskhuset har redan en hjälpmedelsbutik på entréplanet i Sundsvalls sjukhus, men nu har deras service ökat ytterligare genom en ny butik mitt inne i centrala Sundsvall.

– Vi märker att behovet är stort av vardagshjälpmedel för personer som har olika typer av funktionsnedsättning, säger Marica Henriksson som är driftsansvarig på Friskhuset.

– Men i de här lokalerna bygger vi även höj- och sänkbara utställningsmiljöer av till exempel badrum, kök och sovrum så att våra besökare på ett enkelt sätt kan se hur våra hjälpmedel kan förenkla deras vardagsliv.

Friskhusets utbud är tänkt att komplettera landstingets hjälpmedelsservice och verksamheten är inte vinstdrivande, utan drivs som ett renodlat socialt företag. Ett viktigt syfte är att skapa jobb och sysselsättning till människor med funktionsnedsättning eller långtidsarbetslöshet. Idag arbetar fem personer i verksamheten som samtliga har den bakgrunden. Några har gått från att endast kunna jobba enstaka timmar till att idag arbeta heltid, eller näst intill.

– Nu utvecklar vi dessutom den sociala sidan av vår verksamhet genom att även anordna kamratskapsaktiviteten ”Aktiva tjejer” som går ut på att öka den sociala delaktigheten och förbättra självkänslan hos tjejer med fysiska, eller psykiska funktionshinder, säger Marica Henriksson.

Marica har själv en bakgrund med mycket allvarliga sjukdomstillstånd som inleddes 2003. Men från 2008 – och som ett led i sin egen rehabilitering – så inledde hos sin satsning på den hjälpmedelsverksamhet som nu alltså omfattar två butiker i Sundsvall.

– Jag är mycket imponerad av Maricas arbete, hon är ett föredöme för alla som jobbar med socialt företagande. Och eftersom det här är ett av Näringslivsbolagets fokusområden, så kommer jag att göra vad jag kan för att stötta henne i hennes fortsatta verksamhet, säger Näringslivsbolagets vd Anita Öberg.

Annonser: